Vill eran lokalförening vara med på Biram.se? Följande information vill vi då gärna ha:

  • Komplett föreningsnamn
  • Om ni håller kurser
  • Har svärmfångarhjälp
  • Har uppstaplingsplats
  • Hemsideadress eller annan kontaktinformation

 

Vill ditt företag vara med här på Biram.se? Det kostar inget, men vi vill ha följande information:

  • Företagsnamn
  • Vad ni sysslar med
  • Kontaktperson
  • Telefon och /eller
  • Mobiltelefon
  • E-postadress
  • Hemsideadress
  • Postadress
  • Logga

 

Mejla till admin@biram.se