Vill eran lokalförening vara med på Biram.se? Följande information vill vi då gärna ha:

 • Komplett föreningsnamn
 • Om ni håller kurser
 • Har svärmfångarhjälp
 • Har uppstaplingsplats
 • Hemsideadress eller annan kontaktinformation

 

Vill ditt företag vara med här på Biram.se? Det kostar inget, men vi vill ha följande information:

 • Företagsnamn
 • Vad ni sysslar med
 • Kontaktperson
 • Telefon och /eller
 • Mobiltelefon
 • E-postadress
 • Hemsideadress
 • Postadress
 • Logga

 

Mejla till admin@biram.se