Vill Du som företagare vara med i vår internetkatalog?
Kontakta Biram för information.


 

Drottningodlare

Kullabi Drottningodling

 

Buckfast, ett ‘klosterbi’ med berömvärda egenskaper av rasen Buckfast. Framtagen av Broder Adam på klostret Buckfast i England genom inkorsning av ett flertal bin.

Nu ett vänligt, lättarbetat, honungsproducerande bi, ett bi man gärna visar sina barn och barnbarn.

Genetiskt stabilt och med bra stamtavla. Första leverans i mitten juni månad. Postleverans med vanligt brev, färgmärkt m följebin. Nosemafri, kalkyngelfri, städivrig, äggläggande 550 SEK / st inkl. frakt.

Kontaktperson: Owe Lindgren eller Rolf Hansson
Telefon: 042 34 19 12
Mobil: 0706 69 35 55 eller 0702 60 47 12
E-post: lindgrenowe@gmail.com
Web:
Adress: Sverige

Östgöta Bi

 

Gula bruksdrottningar (ligustica/taber) från Norrköping samt bipaket.

Beställning kan med fördel ske på hemsidan

Kontaktperson: Jonas Lagander
Telefon:
Mobil: 0762-244597
E-post: info@ostgotabi.se
Web: http://www.ostgotabi.se/
Adress: Östgöta Bi Ekonomisk Förening
Styrestagatan 2
602 29 Norrköping
Sverige