Runt om i Sverige finns ett stort antal lokalföreningar. Där finns mycken samlad kunskap och ofta finns det en gemensam uppstaplingsplats där personer som inte har möjlighet att ha sina bin hemma, kan ställa upp ett antal kupor.
Vissa föreningar har även en god svärmfångarhjälp.
Via Biram kan du söka via ditt postnummer för att hitta närmaste lokalförening och mer information om denna.

Då det är frivilligt att vara med i Birams register, kan vissa föreningar saknas. Via SBR kan du nå liknande information.

Här får du bl.a. information om föreningen håller kurser, har svärmfångarhjälp, möjlighet att ha dina kupor på föreningens gård och hemsideadress. Via föreningens hemsida bör du hitta kontaktuppgifter.