Myndigheter

Jordbruksverket Om bisjukdomar.

Jordbruksverket Regler för införsel av bin och humlor.

LivsmedelsverketBiodling och honung

LivsmedelsverketMärkning av honung – konsumentförpackning (Leder till en PDF-fil)

Mer hos Livsmedelsverket angående honung och märkning – Tryck här

Regler för primärproducenter finns i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Lagstiftning om honung finns också i förordning (EG) nr 853/2004 om animaliska produkter.

För import av honung och andra biodlingsprodukter finns särskilda bestämmelser.


Organisationer

Sveriges Biodlares Riksförbund

Biodlingsföretagarna

SLU Biforskningsgruppen


Avel

Svenska Carnica Gruppen.
Danmarks Biavlerforening.
Svensk Biavel AB. Ett nationellt samarbetsprojekt inom biavel


Artikelsidor

IBRA. The world’s longest established apicultural research publishers.


Fortbildning

Bees for Development. Bin för utveckling syftar till att hjälpa människor som lever i fattiga och avlägsna delar av världen, och för att öka medvetenheten om värdet av biodling för att bekämpa fattigdomen.

Beesource.com. Uppslagsbok online för biodling.


Förpackningar

Flaskor och Burkar. Förpackningar.


Relaterat

Mjödhamnen. Svensk tillverkning av mjöd.


Övrigt inom biodling

Södertörns Drottningodlingsklubb.
Bisidan – Johanna Erikssons blogg.