Det finns mer bin där ute än de vanliga honungsbina. Har du fotograferat ett solitärbi är du välkommen att skicka in en bild. Skicka till admin@biram.se. Vi märker bilden med ditt namn.

Rött murarbi

Rött murarbi